MAKÜ - BAKA
TEKNOKENT

Girişimcileri
Kabul Etmeye Başlıyoruz

Hemen Başvur
Daha Fazla Bilgi Edin

Makü Teknokent

Makü Teknokent, üniversite bünyesinde, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize bir araştırma ve iş merkezidir.

Bakanlar Kurulu’nun 2014 tarihind de Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. Makü Teknokent ile Burdur ve bölgenin teknoloji ve Ar-Ge alanında açılım ve atılım gerçekleştirmesine büyük katkısı olacağına inanılmaktadır.Daha Fazla Bilgi Edin

Teknokentli Firmaların Sektörel Dağılımı

Makü Teknokent olarak Teknokentimizde faaliyet gösteren şirketlerin sektörel dağılımını grafiklerde görebilirsiniz.
Marketing 78%
Marketing 97%
Marketing 93%

Öğrenci

Sanayici, akademisyen, Teknokent firmaları ve girişimcileri ortak bir platformda buluşturan Makü-Baka Teknokent, nitelikli işgücüne ülke içinde istihdam oluşturmak amacıyla öğrencilere avantajlar sunmaktadır. Üniversite öğrencileri ve mezunları, Teknokent’le iletişime geçerek, Makü-Baka Teknokent’te faaliyet gösteren firmalarda stajyer, part time ya da tam zamanlı olarak çalışabilirler. Bu sayede henüz öğretim hayatı devam ederken bile ilgili sektörde tecrübe elde etme imkanına sahip olurlar. Buna ek olarak talep eden öğrenciler başvuru sürecine uygun bir şekilde Teknokent yönetimine başvuru yapmaları ve projelerinin onaylanması durumunda Teknokent bünyesinde ön kuluçka, kuluçka programına dahil olabilirler ya da kendi şirketlerini de kurabilirler.

AKADEMİSYEN

Üniversitesi bünyesinde görev yapan “Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları” akademik çalışmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla çalıştıkları Üniversitesi Yönetiminden izin almaları kaydı ile Makü-Baka Teknokent’te şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir, kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilir ve projelerde danışmanlık yapabilirler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanlarının, Makü-Baka Teknokent yönetimindeki Teknoloji Geliştirme Bölgesinde akademik çalışmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla yaptıkları ilk proje başvurusunun değerlendirilmesi için Teknokent yönetim kurulunun her yıl belirleyeceği oranda hakem ücreti muafiyeti uygulanacaktır.

GİRİŞİMCİ

Makü-Baka Teknokent, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Bu bağlamda üniversitemizde öğrenci ya da akademisyen olmayan GİRİŞİMCİLERİN iş fikirleri ile başvuru sürecine uygun bir şekilde Teknokent yönetimine başvuru yapmaları ve projelerinin onaylanması durumunda Teknokent bünyesinde kendi şirketlerini kurabilirler.

Takımımız

Makü Teknokent olarak güçlü dinamik takımımızla Ar-Ge ve innovasyon konusunda çalışmaları yakından takip etmekte ve desteklemekteyiz.
Jamie Greer
Product manager
Emily Smith
Product manager
Kathrin Smith
Product manager

Projeler

Project Name

Project Name

Project Name

Project Name

Project Name

Project Name

Tekno Blog

Hedeflerimiz ve Önceliklerimiz

İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin AR-GE potansiyeline ve yenilikçi teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak. Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak. Daha etkin üniversite-sanayi işbirliğini oluşturmak. Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek. Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak. İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve küçük … Continue reading

View more

Hedeflerimiz ve Önceliklerimiz

Misyon

İnovasyona dayalı fikirlerin bölgesel ve uluslararası sektörde rekabet gücünü arttırabilmek için girişimci, yatırımcı ve sanayici arasında AR-GE transferi yapabilecek uygun ekosistemi oluşturabilmek.

View more

Misyon

Vizyon

Yeni fikirleri destekleyen, bilimi uygulamaya aktararak yüksek katma değere dönüştüren,  ulusal ve uluslararası AR-GE de söz sahibi bir teknokent olmak.

View more

Vizyon

Kurumsal

TEKNOKENT NEDİR? Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde; yüksek katma değerli, bilimsel ve/veya endüstriyel AR-GE ye dayalı, ticari amaçlı, bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirilen, bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulunan, ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin üretilmesine uygun alt-üst yapı hizmetlerinin sunulduğu akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği iş geliştirme ekosistemidir.

View more

Kurumsal

Girişimci

Makü-Baka Teknokent, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Bu bağlamda üniversitemizde öğrenci ya da akademisyen olmayan GİRİŞİMCİLERİN iş fikirleri ile başvuru sürecine uygun bir şekilde Teknokent yönetimine başvuru yapmaları ve projelerinin onaylanması durumunda Teknokent bünyesinde kendi şirketlerini kurabilirler.  AKADEMİSYEN Üniversitesi bünyesinde … Continue reading

View more

Girişimci

Sık Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR   Makü-Baka Teknokent’e kimler başvurabilir? Makü-Baka Teknokent’e Ar-Ge ve yazılım projeleri yürüten firmalar başvurabilir.   Makü-Baka Teknokent’e başvuru ne şekilde yapılmalıdır?   Makü-Baka Teknokent’te yer almak isteyen Firma ve Girişimciler www.makuteknokent.com sayfasından Başvurular başlığı altında bulunan adımları takip ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir. Arzu eden Firmalar ya da Girişimciler MAKÜ-BAKA Teknokent yönetimini ziyaret … Continue reading

View more

s.s.s., SIKÇA SORULAN SORULAR

Bize Ulaşın

Makü İstiklal Yerleşkesi
Burdur

info@makuteknokent.com

+90 (248) 213 27 75