Hedeflerimiz ve Önceliklerimiz

  • İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin AR-GE potansiyeline ve yenilikçi teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak.
  • Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak.
  • Daha etkin üniversite-sanayi işbirliğini oluşturmak.
  • Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek.
  • Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak.
  • İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek.
  • Evrensel bilime, teknolojiye ve insanlığa katkı sağlayacak artı değerler yaratmak.
  • Ülkemizin sahip olduğu patent ve telif sayısını doğrudan artmasına katkı sağlamak.
  • Sanayi ile işbirliğini geliştirmek ve profesyonel düzeyde danışmanlık hizmeti vermek
  • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir