Burdur Gelişim Merkezi ve MAKÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) İşbirliği ile Burdur İli Güneş Enerjisi Sektör Çalıştayı

Burdur Gelişim Merkezi ve MAKÜ Teknoloji Transfer Ofisi İşbirliği ile Düzenlenen Burdur İli Güneş Enerjisi Sektör Çalıştayı 22. 03.2017 Çarşamba günü Avşar Han Seminer Salonunda düzenlenmiştir. Kamu-Sektör-Üniversite işbirliğinin katılımları ile Burdur’daki enerji konusu detaylı bir şekilde ele alınmıştır.