1. Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği

Üniversite-Sanayi işbirliğini teşvik etmek ve geliştirmek; araştırma-geliştirme potansiyeline sahip önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktoraöğrencilerinin sanayiye uygulanabilir projelerini hayata geçirebilmek amacıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Burdur Gelişim Merkezi, MAKÜ-BAKA Teknokent A.Ş. ve Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi destekleriyle düzenlenmesi planlanmaktadır.1. Ar-Ge Proje Pazarı ile proje üreten, proje ihtiyacı olan sanayi kuruluşları ve üniversitelere karşılıklı iletişim kurabileceği ve Ar-Ge destek programlarından faydalanma imkânı bulabilecekleri bir platform sunulacaktır. Ar-Ge potansiyeline sahip tüm kategorilerde proje başvuruları alınacaktır.

Ar-Ge Proje Pazarına katılmaya hak kazanan projeler arasından jüri tarafından başarılı bulunan projeler ödüllendirilecek olup, derecelendirme tüm kategoriler için ortak yapılacaktır.

Etkinlik Tarihi25 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Katılımcılar; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1. AR-GE Proje Pazarı’na katılan tüm çalışmaları her türlü etkinlikte proje sahibinin ismini belirterek kullanma hakkına bedelsiz olarak sahip bulunduğunu, bu hakları MAKÜ-BAKA TEKNOKENT A.Ş.’ne devretmeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederler. Çalışmalarla ilgili olarak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuata istinaden üçüncü kişilerce yöneltilebilecek her türlü talebin muhatabı katılımcı olup bu konudaki tüm hukuki sorumluluk katılımcıya aittir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve MAKÜ-BAKA TEKNOKENT A.Ş’ne hiçbir sorumluluk yükletilemez.

Proje Değerlendirme Kurulu, süresi içerisinde, başvuru koşullarına uygun projeleri değerlendirerek başvuran projenin Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliğine davet edilip edilmeyeceği belirlenir. 17 Nisan 2018 tarihi saat 17:00’a kadar tarafımıza ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

KATILIM ŞARTLARI ve GENEL BİLGİLER

 1. Ar-Ge Proje Pazarı’na özgün projeleri ve/veya bu projelere ait prototipleri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.
 2. Proje sahiplerinin; projelerinin, üretime aktarılabilen ve sanayici tarafından kullanılabilir projeler olmasına özen göstermelerinde yarar bulunmaktadır.
 3. Geçmiş yıllarda düzenlenmiş olan herhangi bir Ar-Ge Proje Pazarı veya benzeri organizasyonlarda sunulup, ödül kazanan projeler değerlendirmeye alınamayacaktır.
 4. Projenin akademik danışmanı varsa, başvuruda danışman ismi mutlaka belirtilmelidir.
 5. Ar-Ge Proje Pazarı’na 4 kişiyi geçmeyecek şekilde grup olarak katılınabilir. Bu grup sayısına Akademik Danışman dâhil değildir. Grup katılımında, proje yöneticisi ve/veya temsilcisi olarak en az bir katılımcının adının, telefon numarasının ve e-posta adresinin doğru belirtilmesi gereklidir.
 6. Proje başvurularında sayı sınırlaması yoktur. Ar-Ge Proje Pazarı’na aynı kişi/grup birden fazla proje ile başvurulabilir.
 7. Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda, MAKÜ Ar-Ge Proje Pazarı Komisyonu herhangi bir sorumluluk taşımaz. Tüm sorumluluk katılımcıya/gruba aittir.
 8. Yarışma iki aşamalı olarak yapılacaktır. Birinci aşama, sunulan projelerin özetlerine göre ön değerlendirilmesi olacaktır. İkinci aşama ise, ön değerlendirmede başarılı olan projelerin poster ve/veyaprototiplerinin sergilenmesi ile olacaktır.
 9. Yarışmacılar, sunacakları projelerin geniş bir özetini ilan edilen tarihte elektronik ortamdaprojepazari@makuteknokent.com e-posta adresine göndererek ön başvuruda bulunabilirler.
 10. Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen projeler, sahiplerine e-posta yoluyla bildirilir.
 11. Etkinliğe katılma hakkı kazanan katılımcı, projesinin prototip ve/veya posterini etkinlik tarihine kadar hazırlayarak, etkinlik günü sergi alanında yerini almak zorundadırlar.
 12. Posterler 70 cm (genişlik) x 110 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır, prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur.
 13. Proje sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde proje poster ve/veyaprototipi başında bulunacak ve çalışmaları konusunda hakem kuruluna ve katılımcılara bilgi vereceklerdir.
 14. Yarışmaya online olarak başvurmak, tüm yarışma kurallarını kabul etmek anlamına gelir.
 15. Yarışmacılar organizasyon süresince organizasyon sekreterliğinden telefon ve e-posta yoluyla yarışma süreci, detayı, sergi ve sunumu hakkında bilgi alabilecektir.
 16. Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi verilecektir.

 

GENEL YAZIM KURALLARI

Proje genişletilmiş özet ve posterinde yer alan tablolar, şekiller ve denklemleri ile diğer matematiksel anlatımlar bilgisayar ortamında Microsoft Office programı ile oluşturulmalıdır. Fotoğraf veya renkli şekillerin tarayıcı ile bilgisayar ortamına alınması gerekir.
Kâğıt boyutu: A4 (210×297 mm)
Kenar boşlukları: Alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
Yazı Dili: Proje metni Türkçe hazırlanmalıdır.
Yazı Formatı:

 • “Arial” yazı karakteri ve 11 punto, yazım dik ve normal harflerle yazılır
 • Metin tek sütun halinde ve sözcükler bölünmeden yazılmalıdır.
 • Paragraflar öncesinde 6 punto boşluk olmalıdır.

Başlık:

 • Başlık özlü ve bilgi verici olmalıdır, formül ve kısaltma içermemelidir.
 • “Ariel” yazı karakteri, 14 punto, ortalanmış ve koyu renkli yazılmalıdır.

Yazar isimleri ve bilgileri:

 • Başlık altında 2 tam satır sonrasında yer alır.
 • Yazar adı soyadı harflerle yazılır.
 • Adların altına boşluk bırakılmadan, yazarların tam adresi ile e-posta adresleri yazılır. Adres-yazar ilişkisi için, yazar soyadının sonuna bir üst simge (sırasıyla “1”, “2” gibi) olarak rakamla belirtilir.

Poster Hazırlama Kuralları

 • Poster boyutu maksimum 80 cm X 110 cm ve en az 1 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır.
 • Proje başlığı, yazar isimleri ve iletişim adresleri en az 26- 40 ve diğer bölümler için 16- 18 punto yazı büyüklüğü kullanılmalıdır.
 • Poster; Özet, Projenin Amacı ve Tanıtımı, Sonuç, Kaynaklar ve Ekler başlıkları çerçevesinde düzenlenecektir.
 • Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • 1. AR-GE Proje Pazarı Sergi alanında isteyen katılımcılar Proje Prototipleri ile birlikte posterlerini de sergileyebileceklerdir.

Tablo ve Şekil Başlıkları: Tablolar ve şekiller ayrı sıra numaralarıyla işaretlenir. Başlıklar koyu ve ortalanır. Harf büyüklüğü, tablo ve şekil içinde zorunlu olunduğu durumlarda 12 punto yazı boyutuna kadar küçültülebilir. Dipnotlar için 16 punto yazı karakter boyutu kullanılır.
Tablo 1. Tablonun Başlığı
Başlık tablonun üzerine yerleştirilir. Numaradan sonra nokta konur, sözcükler büyük harfle başlar.
Şekil 1. Şeklin Başlığı
Başlık şeklin altına yerleştirilir. Numaradan sonra nokta koyulur, sözcükler büyük harfle başlar.
Matematiksel ifade ve eşitliklerin yazımı:
Matematiksel ifadeler ve eşitlikler MS Word Denklem Düzenleyici ile yazılmalıdır. Başka bir kaynaktan resim formatında kopyalanmamalıdır.
Sayı Format: Türkçe yazımda kesirli sayı ayracı olarak “,” (virgül), binlik hane (üç sıfır) ayracı olarak “.” (nokta) karakterleri kullanılır. Örnek: 2,23; 12.356,2
1 – 9 arası sayılar yazı ile 10 ve daha büyük sayılar rakamla yazılır.
Yüzdelik İşareti: Türkçe yazımda yüzde (%) işareti sayının önünde (Örnek: %15) yer alır.
Matematiksel İfadeler: Matematiksel ifadelerde geçen tüm harf ve semboller yatık olarak (italik) yazılır. İfadede yer alan rakamlar ve noktalama işaretleri (parantez, iki nokta üst üste, eşitlik gibi) italik yazılmaz. İfadenin sonuna denklem/formül numarası verilir. Örnek:

 f(x)=x+1                                 (1)

Atıflar:  Yararlanılan kaynak metinde Yazar-Yıl sistemine göre belirtilmeli ve yazar isimleri küçük harflerle yazılmalıdır. İki yazarlı kaynak bildiriminde “ve”; üç veya daha fazla kaynak bildiriminde “ve ark.” kısaltması kullanılmalıdır.
“Bilge (1975)….saptamıştır.” veya “…saptanmıştır (Bilge, 1975).”
“Türk ve Yılmaz (1978) …….rapor etmektedirler.” veya “……rapor edilmektedir (Türk ve Yılmaz, 1978).”
“Kaya ve ark. (1989)………olduğunu göstermiştir.” veya “…….olduğu gösterilmiştir (Kaya ve ark., 1989).”
“Bilge (1975), Türk ve Yılmaz (1978) ve Kaya ve ark. (1989)………bildirmektedirler.” veya “……bildirilmektedir (Bilge, 1975; Türk ve Yılmaz, 1978; Kaya ve ark., 1989)”.

Kaynaklar: Kaynaklar listesi ilk yazarın soyadına göre alfabetik düzenlenmeli, numaralama yapılmamalıdır. Bildirime sayfa kenarından, alt satırına ise sayfa kenarından 0.5 cm içeriden başlanmalıdır.  Buna göre alttaki örneklere göre hareket edilmelidir.

Periyodik Yayınlar:
Türk, J.E.,Yılmaz, D.A. 1978. ThyroidFunctionand Vitamin A Deficiency. Life Science, 22(2): 1901-1906.
Kitap:
Aksu, T.A. 1987. Genel Biyokimya. Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yayın No: 15, Antalya, 142s.
Tez ise:
Candan, L. 2000. Hormonların Trioid Bezi Üzerine Etkisi. ÇÜ. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi, 203s
Internet Adresleri:
Smemoe, C.M. 1997. Linking GIS Data toHydrologicModels. http://emrl.byu.edu/chris/documents/ watergis. pdf. (17.09.1999).