Hedeflerimiz ve Önceliklerimiz

İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin AR-GE potansiyeline ve yenilikçi teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak.
Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak.
Daha etkin üniversite-sanayi işbirliğini oluşturmak.
Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek.
Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak.
İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek.
Evrensel bilime, teknolojiye ve insanlığa katkı sağlayacak artı değerler yaratmak.
Ülkemizin sahip olduğu patent ve telif sayısını doğrudan artmasına katkı sağlamak.
Sanayi ile işbirliğini geliştirmek ve profesyonel düzeyde danışmanlık hizmeti vermek
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.