Misyon

İnovasyona dayalı fikirlerin bölgesel ve uluslararası sektörde rekabet gücünü arttırabilmek için girişimci, yatırımcı ve sanayici arasında AR-GE transferi yapabilecek uygun ekosistemi oluşturabilmek.