Kurumsal

TEKNOKENT NEDİR?

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde; yüksek katma değerli, bilimsel ve/veya endüstriyel AR-GE ye dayalı, ticari amaçlı, bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirilen, bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulunan, ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin üretilmesine uygun alt-üst yapı hizmetlerinin sunulduğu akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği iş geliştirme ekosistemidir.